#10 cách dạy con của người Nhật giúp con #Tự lập #Thông minh

Theo Gia Đình Là Vô Giá thì trẻ em Nhật Bản nổi tiếng với tính kỷ luật và tự lập cao, ngoan ngoãn, lễ phép và chăm chỉ. Đây được coi là kết quả của phương pháp giáo dục đúng đắn và phù hợp. Chính vì thế, cách dạy con...