Bà bầu bị rết cắn có sao không? Bị rết cắn phải làm sao?

Rết là một động vật nguy hiểm, không tiếp xúc với con người nhiều nhưng lâu lâu chúng vẫn xuất hiện và gây lo sợ cho con người. Rết có độc không? Bị rết cắn có sao không? Bị rết cắn phải làm sao? là câu hỏi được nhiều người...