Bà bầu ăn gì để tử cung mở nhanh và #7 thực phẩm kích thích chuyển dạ nhanh chóng

Làm sao để rút ngắn thời gian chuyển dạ, giảm bớt đau đớn khi sinh? Bà bầu ăn gì để tử cung mở nhanh? Dưới đây là danh sách thực phẩm giúp tử cung mở nhanh chóng mà mẹ có thể tham khảo!