Thai nhi tuần 9 phát triển như thế nào?

Sự phát triển thai nhi 9 tuần tuổi có tác động trực tiếp tới sức khỏe của mẹ và bé trong các tuần sau của thai kỳ. Vì thế, nắm rõ được những thay đổi của thai nhi ở tuần thai này là hết sức cần thiết. Sự phát triển...