[Cập nhật] Chế độ thai sản của chồng và vợ #Mới Nhất năm 2020 - 2021

Với mục đích bảo vệ sức khỏe và thu nhập cho phụ nữ mang thai, luật pháp Việt Nam đã đưa ra chế độ thai sản cho phép lao động nữ được nghỉ việc và được nhận trợ cấp thai sản. Cùng tham khảo bài viết sau đây để xem...