Điềm báo ù tai điềm gì? Ù tai trái, ù tai phải báo hiệu trước điều gì?

Cũng giống như các hiện tượng hắt xì hơi, nhảy mũi, nháy mắt trái, phải thì hiện tượng ù tai có thể là một phản ứng bình thường của cơ thể nhưng cũng có thể là một điềm báo trước, báo hiệu cho bạn biết trước một số điều. Cùng...