Điềm báo máy mắt trái nam, mắt trái giật nữ là hên hay xui?

Máy mắt trái hay giật mắt trái là một phản ứng bình thường của cơ thể. Tuy nhiên, đôi lúc việc giật mắt trái liên tục cũng sẽ báo hiệu trước cho chúng ta biết một số điều sẽ xảy ra. Cùng giải mã điềm báo nháy mắt trái liên...