Tháng cô hồn có nên cắt tóc? Cắt tóc trong tháng cô hồn thì sẽ như thế nào?

Tháng 7 cô hồn có nên cắt tóc? Có rất nhiều điều cần kiêng kỵ trong tháng này như không nên đi chơi về khuya, không phơi quần áo qua đêm, không tùy tiện đốt tiền vàng mã... Thế nhưng đa phần điều mà mọi người vẫn đang còn thắc...