Ngày xá tội vong nhân là ngày nào & Truyền thuyết ngày xá tội vong nhân

Trong văn hóa dân tộc người Việt thì trong năm có tháng Giêng âm lịch và tháng 7 âm lịch là 2 tháng quan trọng có nhiều điều đáng chú ý nhất. Tháng 7 âm lịch còn được gọi là tháng cô hồn, hay được gọi với một cái tên...