Bảng chiều cao cân nặng của trẻ từ 0 tới 5 tuổi năm 2020 - 2021

Chiều cao cân nặng của trẻ 2020 - 2021 thể hiện tình trạng sức khoẻ và sự phát triển toàn diện của con yêu theo từng giai đoạn. Để giúp mẹ theo dõi được chiều cao cân nặng chuẩn của trẻ đã đạt chuẩn hay chưa, thừa hay thiếu cân,...