【Giải Đáp】Cốc nguyệt san là gì? Cốc kinh nguyệt là gì?

Bất tiện, thường xuyên phải thay, tràn ra ngoài… Đây là những từ thường được sử dụng để nói về các sản phẩm hỗ trợ chị em ngày đèn đỏ. Là con gái, chắc hẳn bạn đã quá quen với việc lo lắng phải thay băng vệ sinh mỗi 4...